card

Усны инженерчлэл (Ундны ус болон Хаягдал ус)

MES нь ус, бохир усны системийг хөгжүүлэх, шинэчлэхэд олон төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг.

Бидний туршлага нь ТЭЗҮ-ээс эхлээд шинэ байгууламж барихаас эхлээд усан хангамж, цэвэрлэх, хадгалах, түгээх, түүнчлэн бохир ус дамжуулах, цэвэрлэх байгууламжийн бүтцийн шинжилгээнд хамаарна.

Ундны усны хэрэгцээ, газрын болон гадаргын усны аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой асуудлуудыг бид ойлгож. Манай инженер, эрдэмтэд үйлчлүүлэгчдийн олон төрлийн хэрэгцээг хангахын тулд салбар дундын шийдлүүдийг гаргаж өгдөг.

Хүсэлт илгээх